life

~ สีสัน "ราย็อง" ~

posted on 22 Jun 2009 02:05 by natta99 in life

~ After Valentine & A Book day ~

posted on 16 Feb 2009 23:52 by natta99 in life

~ สวน "สันติภาพ" ~

posted on 04 Aug 2008 00:10 by natta99 in life

~ ต้นชบา กับ คนตาบอด ~

posted on 27 May 2008 02:31 by natta99 in life

~ โลกแห่งความฝัน ~ Dream World

posted on 05 Mar 2008 22:38 by natta99 in life

~ สีสันของ "เจเจ" ~

posted on 01 Feb 2008 00:00 by natta99 in life

~ ไป ทะ เล กัน ดี กว่า ~

posted on 18 Jan 2008 23:41 by natta99 in life

 

 

 

ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มาเยือน และมาทักทายกันค่ะ...

 

 

เรื่องราว เรื่องเล่าเก่า ๆ จะอยู่ใน สารบัญเรื่องราวทั้งหมด ^^ นะคะ

 

 

------------- =(^_^) = --------------

 

ตอนนี้กี่โมงแล้วน๊า...ได้เวลาคิดถึงกันแล้วล่ะ